Sponzori

imihobbymodelarstvo

ttsk1

abrahm

pust any

acomodex

danish sk

 

 

 

Propozície pre všetky kategórie v duchu recesie a priateľstva medzi modelármi
Kategórie pre modely FOX:
Krása - Najkrajší skupinový let
Pravidlá: skupinové lietanie s hudbou/bez hudby, 10 min trvanie, skupina 2+ pilotov, piloti vytvoria skupiny vopred alebo sa dohodnú na mieste. Je možné štartovať vo viacerých skupinách (maximálne v 3). Hodnotí sa každá skupina (počet bodov od 0-10). Body prideľuje komisia zložená z prihlásených pilotov a účastníkov na základe umeleckého dojmu zo skupinového letu (synchrónne lietanie, akrobacia, efekty, ...). Každá skupina má 2-3 lety (podľa dohody), rozhodujúci je let s najlepším bodovým ohodnotením.
Rýchlosť - Pylóny s prekážkou
Pravidlá: 10/5 kôl (podľa dohody) s preletom pod prekážku vo výške 1-2m - lieta sa okolo pylónov, pričom kolo sa počíta iba ak celý model preletí za každý pylón a celý model podletí prekážku, štart z ruky zo značky, cieľ je po odlietaní daného počtu kompletných kôl so zastavením modelu po pristátí čo najbližšie k čiare/stredovému bodu. Časomiera sa zastaví po úplnom zastavení modelu. Za každých začatých 10 cm od stredovej čiary sa pripočíta 1s k výslednému času (meria sa od čiary k najbližšiemu bodu lietadla.) Náraz do pylónu alebo pretrhnutie podlietavanej pásky = diskvalifikácia v danom kole, resp. dvojnásobok najslabšieho času daného kola. Každý pilot má 3 pokusy, najslabší výkon sa nepočíta, rozhoduje výsledný sumár dvoch najlepších časov.
Trpezlivosť - Najdlhší let - kto pristane posledný
Pravidlá: štart všetci naraz z akéhokoľvek miesta na pristávacej dráhe, spustenie časomiery, víťazí ten, kto posledný pristane (musí to byť na dráhe, pristátie mimo dráhu = diskvalifikácia). Ak by pristáli dvaja alebo viacerí súčasne, víťazí ten, ktorý je najbližšie k stredovému bodu dráhy. Je iba jeden pokus.
Súdržnosť - Pokus o ustanovujúci slovenský rekord - najviac Foxov súčasne letiacich ponad pristávaciu plochu
Pravidlá: nástup na dráhu všetci piloti s modelmi, štart jeden za druhým, príprava na prelet ponad dráhu (sústredenie na jednej strane, odpočítavanie, následne hromadný prelet proti vetru), opakovanie podľa potreby, vyhrávajú všetci zúčastnení.
-----
Protesty sú vítané a je možné ich podať do 10 minút od vyhodnotenia letu. Podmienkou je podanie protestu s vkladom 20€. O proteste bude rozhodovať organizačná komisia. Pri akceptovaní protestu sa vklad vracia, pri neakceptovaní protestu vklad prepadá v prospech pitného režimu.

Tešíme sa na Vás a týmto Vás prosíme o Vašu včasnú registráciu z organizačných dôvodov na nasledovnom odkaze:
https://forms.gle/vQhjCv98mpueLgXL6.

Organizačný Team