Login Form

Sponzori

xxxxxx

/SK/ Ako stiahnuť prezentáciu. (Pre optimálne zobrazenie prezentácie ju odporúčam stiahnuť.)
/EN/ How to download the presentation. (For the optimal view of the presentation, I recommend downloading it.)
/IT/ Come scaricare la presentazione. (Per la visualizzazione ottimale della presentazione, consiglio di scaricarla.)

Návod na stiahnutie / Download instructions / Le istruzioni per il download

- Stiahnuť nižšie / Download below / Scaricare qui sotto -
- NÁVOD / INSTRUCTIONS / ISTRUZIONI -


slovakia Nakoľko sa pripravuje event medzinárodného charakteru, dovolili sme si pre Vás pripraviť jednoduchého sprievodcu a pevne veríme že si chvíle strávené na tomto evente s nami užijete na maximum!

*CLICK* [ SPRIEVODCA - SLOVENSKÁ VERZIA ] *CLICK*


english

Since we are preparing an international event, we permitted ourselves to prepare a simple guide for you and we sincerly hope that you will enjoy your stay during this event with us on maximum!

*CLICK* [ GUIDE - ENGLISH VERSION ] *CLICK*


italy

Siccome stiamo preparando un evento internazionale, ci siamo permessi di preparare una semplice guida per voi e sinceramente speriamo che vi divertirete con noi durante questo evento al massimo!

*CLICK* [ GUIDA - VERSIONE ITALIANA ] *CLICK*


 Autor: Tomáš Ležovič